Đầm cách tân F45953505

436.000₫ 1.090.000₫
Đầm cách tân cổ tàu, phối lé chéo đính cúc, tà xẻ thân trước, hoa vàng nền tím than

Thêm vào yêu thích Đã yêu thích

Đầm cách tân cổ tàu, phối lé chéo đính cúc, tà xẻ thân trước, hoa vàng nền tím than

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây