Quý khách mua hàng tại FIONA, có thể chuyển vào các tài khoản sau:

Ngân hàng: Vietcombank (VCB)
•    Số TK: 0491001873413
•    Chi nhánh: Chi nhánh Thăng Long, PGD Lê Văn Lương, tòa nhà 18T2 Trung Hòa, Nhân Chính, Hà Nội
•    Chủ TK: Nguyễn Anh Tuấn

 

Ngân hàng: Viettinbank (VTB)
•    Số TK: 102000242904
•    Chi nhánh: Chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội
•    Chủ TK: Nguyễn Anh Tuấn

 

Ngân hàng: Techcombank (TCB)
•    Số TK: 11024245708015
•    Chi nhánh: Chi nhánh Đông Đô, Hà Nội
•    Chủ TK: Nguyễn Anh Tuấn

 

Ngân hàng: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (AGR)
•    SốTK: 1302205100453
•    Chi nhánh: Chi nhánh Trung Yên, Hà Nội
•    Chủ TK: Nguyễn Anh Tuấn

 

Ngân hàng: Đầu tư và phát triển (BIDV)
•    STK: 12510000408968
•    Chi nhánh: Đông Đô, Hà Nội
•    Chủ TK: Nguyễn Anh Tuấn